Rozsáhlé portfolio našich aktivit zahrnuje:

 • analýzy dokumentů a trhů
 • analýzy interní situace podniků
 • monitoring a strategické poradenství
 • poradenství v evropských záležitostech
 • využití finančních nástrojů EU
 • zpracování projektů a zajištění jejich financování z evropských nebo jiných fondů
 • monitoring finančních příležitostí z prostředků EU
 • podpora rozvoje regionů
 • jednání s vlivným osobami a představiteli významných institucí
 • zastupování klientů a lobbing
 • odborné konference a semináře
 • tiskové konference a tiskové zprávy
 • monitoring médií a media relations
 • příprava specializovaných manuálů


  Ve vztahu k veřejným institucím EU a ČR naše činnost mimo jiné zahrnuje například:

 • realizaci strategie a zájmů klienta ve vztahu k EU a institucím veřejné správy ČR
 • prezentaci strategie a zájmů klienta u relevantních cílových institucí EU a v ČR
 • kvalifikovanou podporu žádostí a požadavků klienta přímo u hlavních institucí s rozhodovací pravomocí v EU a ČR
 • přípravu, organizaci a realizaci setkání s představiteli a experty z významných veřejných institucí v ČR i v Bruselu
 • zajištění komunikace s institucemi EU v obou pracovních jazycích EU (angličtina, francouzština)
 • doporučení a přípravu vhodných projektových záměrů reflektujících potřeby klienta
 • organizaci a vytváření mediální podpory


  Své služby poskytujeme řadě velkých českých a zahraničních firem, stejně jako menším podnikům a subjektům veřejné správy a regionální samosprávy.Profil

EPA Consulting, s.r.o. je dynamickou společností s pevným zázemím v České republice a Bruselu, samotném centru politického dění Evropské unie. Naše činnost se opírá o dlouholetou a vysoce kvalifikovanou praxi v oblasti evropských záležitostí a strategické komunikace.